Laterna magika „In the Garden“: Víc než jen backstage dokument

28. 4. 2020

Laterna magika
Tvorba představení krok za krokem: dokument mapující vznik původní inscenace Laterny magiky Zahrada, kterým Laterna magika završila 60 let své existence, uvede soubor online jako dárek svým fanouškům na 1. května. Zákulisí tvorby multimediálního projektu, rozhovory s tvůrci, reportážní záběry z dílen, studií, tanečních sálů i zákulisí Nové scény a neopakovatelná atmosféra tvůrčího procesu, to vše v dokumentu divák nalezne.

Film vznikal paralelně s tvorbou premiéry inscenace Zahrada a vskutku netradičním způsobem. Stojí za ním mladý student filmové produkce z francouzského Lille, Tansi Makele, který je mimo jiné vášnivým filmařem a strávil v souboru Laterny magiky půlroční stáž v programu Erasmus, Prahu však navštívil ještě několikrát, mimo jiné i kvůli dokončení filmu.

Zvolil jsem si pro svou stáž Prahu, protože pro mne představuje umělecký ideál a získat profesionální zkušenost v zahraničí pro mne bylo významným kulturním, jazykovým i uměleckým obohacením. Vždycky jsem měl rád surrealismus v českém umění, Jan Švankmajer a Miloš Forman byli vždy mou velkou inspirací. Takže být v Praze znamenalo být naprosto v souladu s mým primárním zájmem – kterým je film – ale skrze umění Laterny magiky,“ říká Tansi Makele k inspiraci, která ho dovedla k tomu, že se ucházel o stáž právě v jednou ze souborů Národního divadla.

Proces tvorby inscenace ho tak nadchl, že se rozhodl natočit o něm sám dokument, k němuž si vytvořil scénář, realizoval i přes jazykovou bariéru rozhovory s tvůrci a tanečníky, materiál několikrát sestříhal a po řadě konzultací mu dal konečnou podobu. Anglické titulky připravila produkční Laterny magiky Sandra Malisová, o postprodukci a závěrečnou synchronizaci se postaral autor. „Vzniklo dílo zcela profesionálních kvalit, u něhož stěží uvěříte, že je téměř výlučně prací jediného člověka, nadto v opravdu nestandardních podmínkách. Natáčení nebylo naplánováno dopředu, Tansi Makele měl k dispozici vlastně jen digitální fotoaparát a počítač,“ komentuje vznik reportážního filmu vedoucí uměleckého souboru Pavel Knolle.

Snímek má klasické atributy dokumentu sledujícího po řadu měsíců tvorbu představení a vrcholícího vstupem umělců před premiérové publikum. „Dokument In the Garden chce divákům umožnit prozkoumat Zahradu společně s jejími tvůrci. Doufám, že jim film ukáže v úplnosti proces vzniku představení a zapojení umělců, ve filmu všichni sdílejí zkušenost ze své pozice a svého odborného hlediska. Představení samotné je nesmírně bohaté a živé a ve svém jádru má spoustu filmových prvků: scénografie, světelný design, kresby, projekce, tanec, hudba... Každý z mluvčích měl prostor popsat svůj přístup k projektu a osvětlit detaily, které může přiblížit jen on sám. A ačkoli jsme tento projekt vytvořili s prakticky nulovým rozpočtem a se mnou jako režisérem, který nemluví česky, doufám, že se nám podařilo hmatatelně zachytit umělecký vývoj představení v jeho křehkosti,“ dodává autor.

Dokument byl zařazen do online přehlídky Manchester Lift-Off Film Festival Online 2020. Lift-Off Film Festival je festival pro mladé tvůrce, který má pomoci objevovat talenty a zviditelnit nadějné nízkorozpočtové projekty. Odehrává se v online prostředí a dokument In the Garden byl vybrán do této showcase letos v březnu. Filmy vidí jen platící diváci, účastníky vybírá porota, aby podpořila mladé talenty. Určen je pro krátké filmy a dokumenty, tzv. festure. Lift-Off Film Festival se pomyslně odehrává v jedenácti městech světa, ačkoli reálně jde o online prostředí, celou akci zaštiťují slavná britská
Pinewood Studios.

🕗 Uvádíme v premiéře v pátek 1. května od 20:00 hodin:
na Youtube
bit.ly/Laterna_In_the_Garden
na našem hlavním facebookovém profilu
www.facebook.com/laternamagikaND/

IN THE GARDEN
Režie, scénář, kamera, střih, postprodukce: Tansi Makele
Titulky: Sandra Malisová
Konzultace střihu: Lucie Kocourková
Spolupráce a produkce: Laterna magika a tvůrčí tým inscenace Zahrada

O autorovi:

Tansi Makele se narodil a vyrostl na pařížském předměstí ve velmi kulturně zaměřené rodině, oba rodiče pracují v divadelní oblasti. Tansi je synem uznávaného francouzsko-konžského dramatika, prozaika a nakladatele Cayi Makhélé, známého také v České republice svými hrami Bajka o lásce, pekle a márnici, Čarování nebo Sedm Mythových proměn. V 17 letech se přestěhoval na sever Francie, aby mohl studovat v jedné z nejhezčích i nejlepších francouzských škol, Sciences Po Lille, která se zaměřuje na politologická a humanitní studia. Vždy chtěl pracovat ve filmovém odvětví, nejraději jako filmař, a uvědomoval si také, že díky této škole bude mít mnohem víc možností pracovat v jakémkoli oboru. Jeho specializací se stala produkce a financování filmů ve francouzském prostředí, v současnosti pracuje na diplomové práci Francouzský filmový horor a jeho produkce.

Díky dokumentu In the Garden jsem měl možnost pracovat na natáčení i režii: uvažovat o zarámování příběhu, o kompozici, střihu, práci s barvami, míchání zvuku, ale i o narativu, jak vyprávět samotný příběh. To mi pomohlo uvědomit si, že skutečné uspokojení nacházím za kamerou, kdy se snažím zachytit každý okamžik pro film,“ dodává ke své praxi v Laterně magice a Národním divadle.
 

Kompletní slovo režiséra:

Praha, překrásná Praha... Zvolil jsem si pro svou stáž Prahu, protože pro mne představuje umělecký ideál a získat profesionální zkušenost v zahraničí pro mne bylo významným kulturním, jazykovým i uměleckým obohacením. Vždycky jsem měl rád surrealismus v českém umění, Jan Švankmajer a Miloš Forman byli vždy mou velkou inspirací. Takže být v Praze znamenalo být naprosto v souladu s mým primárním zájmem – kterým je film – ale skrze umění Laterny magiky.

Z nadšení pro město a jeho surreálno pro mě bylo velmi zajímavé zkoumat novou podobu a rozmanitost mého původního pole působnosti, prostřednictvím multimediálního divadla. Hned mě inspirovali tanečníci a jejich pohyb, když jsme přijel v září 2018, vizuální estetika budoucího představení se stále ještě vyvíjela.

Tím, že jsme získal možnost sledovat tvůrčí proces v divadle zakořeněném v české kultuře v tak inovativním souboru, jakým je Laterna magika, byla to velká příležitost, díky které vznikl dokument: In the Garden /V Zahradě/.

Dokument In the Garden chce divákům umožnit prozkoumat Zahradu společeně s jejími tvůrci. Dpufám, že jim film ukáže v úplnosti tvůrčí proces vzniku představení a zapojení umělců, ve filmu všichní sdílejí zkušenost ze své pozice a svého odborného hlediska. Představení samotné je nesmírně bohaté a živé a ve svém jádru má spoustu filmových prvků: scénografie, světelný design, kresby, porjekce, tance, hudba... Každý z mluvčích měl prostor popsat svůj přístup k projektu a osvětlit detaily, které může přiblížit jen on sám. A ačkoli jsme tento projekt vytvořili s prakticky nulovým rozpočtem a se mnou jako režisérem, který nemluví česky, doufám, že se nám podařilo hmatatelně zachytit umělecký vývoj představení v jeho křehkosti.

Rád bych poděkoval celému tvůrčímu týmu inscenace Zahrada za jejich účast a podporu, a produkci Národního divadla /Laterny magiky, především Pavlu KNOLLEMU za to, že mi umožnil natáčet tak vzácné okamžiky. Nicméně tento projekt měl především silnou podporu dvou spolupracovnic souboru, Lucie KOCOURKOVÉ a Sandry MALISOVÉ, které mi pomohly překonat jazykovou bariéru a dokončit celý projekt.

Zvláštní uvedení přichází nyní v čase karantény, kdy může být příležitostí pro nás všechny vydat se prozkoumat naši vlastní vnitřní Zahradu. Doufám, že si je užijete!

Tansi MAKELE

Foto ze zkoušky inscenace Zahrada: Markéta Petříčková

Sdílet na sociálních sítích