MENU

The Kolowrat Theatre

IMPROvariace


Information

Zápasy v divadelní improvizaci v sobě mísí základní prvky dvou zdánlivě odlišných odvětví, totiž divadla a sportu. Dva týmy hráčů se pod dohledem hlavního rozhodčího utkávají v krátkých improvizacích (2-3 min.), které vznikají na místě bez předchozí přípravy na divácká témata. Jednotlivé improvizace jsou omezeny nejen časově, tematicky a pravidly, na jejichž dodržování právě rozhodčí dohlíží, ale také použitými divadelními technikami - některé improvizace jsou veršované, jiné v kategoriích připomínajících žánry jako western nebo červená knihovna, pantomimické, pohybové i pouze zvukové. Přestože týmy soupeří mezi sebou o diváckou přízeň a body ve výsledném skóre, hráči obou týmů musí improvizace tvořit společnými silami a spolupracovat na výsledném tvaru. Více informací o divadelní improvizaci a souboru IMPROvariace naleznete na www.improvariace.cz.

Next
performance

This production is not performed at the present time.

Cast

The cast is not known yet.