MENU

The New Stage

Mutamorphosis


Information

Více než stovka přednášejících z celého světa představí v Praze novátorské myšlenky, které utvářejí současnou podobu experimentování na hranicích umění, designu, vědy a nejnovějších technologií. Konference se bude věnovat tématům jako „bakteriální vznešeno“, „občanská a nomadická věda“, „kulturalizace vesmíru“ nebo „spekulativní design a syntetická biologie“. V panelových diskusích, kulatých stolech a workshopech se mohou účastníci seznámit se špičkovými inovátory, kteří hledají budoucí formy uměleckého výrazu, vzdělávání a reflexe technologií.

Next
performance

This production is not performed at the present time.

Cast

The cast is not known yet.