MENU

The National Theatre Benefactors' Club

Being a benefactor is a state of mind,

not about the state of your bank balance.

How to become a benefactor

The National Theatre extends its thanks to all benefactors
for their kind support and favour!

The National Theatre extends its thanks to Prof. Dr. Dadja Altenburg-Kohl.

Stříbrný mecenáš


 • PhDr. Jiří Šiler

 • Michael Trask

Bronzový mecenáš


 • Ludmila a Ivan Baťkovi

 • Ing. Václav Foglar

 • PhDr. Olga Foglarová

 • Zuzana Janečková

 • Mgr. Pavel Novák

 • Magdaléna Souček

 • Eva a Antonín Vavrečkovi

 • Věra a František Výtvarovi

 • Kateřina Zapletalová

Mecenáš


 • Ing. Radek Dohnal

 • Marta Guthová

Patron


 • Ing.arch. Viola Monzerová a Ing. Miloň Mrázek

 • Petr Barcal a MUDr. Hana Albrechtová

 • Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc., FEng a PhDr. Václava Jarská

 • Mgr. Olga Afanasjeva

 • Jan Bechyně

 • Ing. Oldřich Černoch CSc.

 • Petra Daňhelová

 • Ing. Josef Frýda

 • Dana Haklová

 • Michael J. Hermann

 • Hubert Herzán

 • Iveta Hukalová

 • MUDr. Ivo Kocur

 • Stanislav Kostiha

 • Lenka Kulhánková

 • Květoslava a Rudolf Levpuščekovi

 • JUDr. Martin Mikyska

 • Iva Mikysková

 • JUDr. Karel Muzikář

 • Šárka Parobek

 • Martin Piterák

 • PaedDr. Dagmar Podzimková

 • Ing. Petr Sedlecký

 • Ing. Ivo Slavotínek

 • Mgr. Jitka Snášelová DiS.

 • Milena Veselá

 • Ing. Otakar Vlačiha

 • MUDr. Barbora Volfová

Dárce


 • Lenka Bezchlebová

 • Ivan M. Havel

 • Zdeněk Hrnčíř

 • MUDr. Pavel Klíma

 • František Podzimek

 • MUDr. Marcela Růzhová

 • Ing. arch. Eva Starčervičová

Přítel

 • Ladislav Bednařík
 • PhDr. Jan Benda Ph.D.
 • PharmDr. Ludmila Bendová
 • Judith Beneš Eng
 • Jiří Beran
 • Anna Běťáková
 • Vítězslav Bolek
 • Michaela Buchtová
 • PhDr. Jana Čechová
 • Radka Čížková
 • Jiří Draštík
 • Mgr. Monika Drtinová
 • Jana Emmoth
 • Ing. David Faltys
 • Marek Fapšo
 • Pavel Farkas
 • Ludmila Fraňková
 • Mika Gregorová
 • Mgr. Filip Hanzlík
 • Joeri Happel
 • Ing. Jitka Hašková
 • Marcel Holeček
 • Lenka Holubcová
 • Hedvika Hučínová
 • Karolína Hučínová
 • Eva Humlhansová
 • Čeněk Jarský ml.
 • Vladimír Karel
 • Ing. Libuše Kašparová
 • Ivana Kmentová
 • Jiří Kohout
 • Ludmila Kubíčková
 • Jiří Kubišta
 • Dagmar Kupová
 • Josef Kysilka
 • MUDr. Zuzana Kysilková
 • Ing. Ladislav Loder
 • Jiří Luka
 • Veronika Luková
 • Roman Málek MBA
 • Jana Marková
 • Bedřich Matoušek
 • Vladimír Monček
 • Jan Nejedlo
 • Lucie Němcová
 • MUDr. Miroslav Očenášek
 • Ing. Jana Očenášková
 • Ing. arch. Miloš Grigorij Parma
 • Eliška Peterová
 • Mgr. Eva Rejchrtová
 • Jan Růzha
 • Ivana Rybníčková
 • Lenka Šafrová
 • Ondřej Sajner
 • Adam Šedivý
 • David Sedlecký
 • Magdaléna Sinkule
 • Inka Slavíková
 • Lenka Šlegerová
 • Ing. Věra Slezáková
 • Petr Šraier
 • Ing. arch. Petr Starčevič
 • Mgr. Gabriela Tlapová
 • Robert Trnka
 • Luděk Trojan
 • Jan Uchytil
 • Ondřej Vozár
 • Renata Vrchlabská