MENU

Marta Ljubková

Dramaturgyně Činohry

Vystudovala bohemistiku na FF UK a dramaturgii na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze. Od ukončení školy se věnuje literární kritice a dramaturgii.

Krátce působila v angažmá v Západočeském divadle, pak byla několik let ve svobodném povolání a spolupracovala s různými režiséry klasického činoherního i alternativního divadla v Praze, Ostravě, Zlíně, Hradci Králové či Chebu.

V ND začala pracovat v roce 2012, nejprve jako redaktorka programů, od ledna 2014 i jako dramaturgyně. Doma i v zahraničí přednáší a píše o současné české próze a dramatu, vyučuje na KALD DAMU, je dramaturgyní festivalu Divadlo jednoho herce. S Robertem Wilsonem výrazně spolupracovala jako dramaturgyně a tlumočnice již na Čapkově Věci Makropulos v roce 2010.

V Národním divadle se dramaturgicky podílela (kromě jiných projektů) na inscenacích V rytmu swingu buší srdce mé, Spolu/Sami, Experiment myší ráj, Spalovač mrtvol, Na moři, zírám nahoru a Křehkosti, tvé jméno je žena.


Aktualizace: duben 2017

Complete Ensemble of Drama