MENU

Miloš Orson Štědroň

Hudební skladatel, klavírista, libretista, pedagog, muzikolog, hudební publicista. Vystudoval obory klavír a skladbu na konzervatoři v Brně a skladbu na JAMU v Brně (1994-99). Současně absolvoval studium muzikologie na FF MU v Brně v roce 2001.

Od roku 1999 žije v Praze, kde vyučuje na Pražské konzervatoři harmonii, hudební formy, dějiny hudby a vede semináře soudobé hudby. Dokončuje doktorát v oboru skladba na pražské HAMU. Autorsky se zaměřuje na hudbu mnoha žánrů. Je tvůrcem více než 60 opusů. Na dvou CD spolupracoval s Ivou Bittovou a aranžoval skladby pro její koncert na mezinárodním turné s Nederland Blazers ensemble. Rád se nechává inspirovat poezií, zejména Janem Skácelem, Jiřím Háskem Krchovským a Ivanem Blatným (např. hudebně dramatické pásmo na jeho texty v r. 2004 v Mnichově, Berlíně a Heidelbergu, loni měl v Divadle Komedie premiéru jeho úspěšný Kabaret Ivan Blatný).

Napsal scénickou hudbu k řadě divadelních inscenací, je autorem hudby úspěšného muzikálu Štěstí dam (Divadlo Disk). Šíře jeho tvorby je rozmanitá – vedle jmenovaných opusů skládá rovněž komorní i orchestrální díla a melodramy. Jako klavírista a improvizátor rád vytváří podivuhodné kreace zvláště při doprovázení němých filmů (Festival Stummfest.cz v Praze 2006, 2007), kdy rád vystupuje sólově či v seskupení Filmtrio (spolu s L. Kozderkou a J. Horváthem).

Kromě praktické hudební produkce se zabývá příležitostně také hudební kritikou a publikuje. Pro vydavatelství Bärenreiter Praha, edici Janáček a Supraphon editoval především řadu Janáčkových děl. V roce 1996 obdržel čestné uznání ve skladatelské soutěži „Generace“, roku 2004 čestné uznání v Mezinárodní skladatelské soutěži Leoše Janáčka v Brně a ocenění v Mezinárodní soutěži rozhlasových nahrávek Rostrumtribune Paris 2006.

S Národním divadlem spolupracuje už delší dobu. Jeho opera Lidská tragikomedie (na vlastní libreto, inspirovaná L. Klímou) byla v roce 2003 provedena operou ND v rámci cyklu Bušení do železné opony. S činohrou Národního divadla spolupracoval v roce 2003 na inscenaci Goldflamovy hry na motivy T. Werbovské Prospaný život (Benefice L. Skořepové) a v roce 2008, kdy napsal hudbu k inscenaci Molierova Dona Juana. V roce 2009 napsal hudbu pro inscenaci Mikve izraelské autorky Hadar Galron.

Repertoire