MENU

Volná místa

Konkurz na hlasový obor tenor do operního sboru

Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery Silvia Hroncová vyhlašuje konkurz do operního sboru pro hlasovou skupinu tenor.
Uchazeči si připraví dvě operní árie nebo jednu operní árii a jednu píseň (z českého a světového repertoáru) a vlastní notový materiál.
Předzpívání se bude konat 28. května 2014 ve 13.30 hodin ve sborovém sále historické budovy ND.
Přihlášky můžete zasílat na e-mailovou adresu a.mihalik@narodni-divadlo.cz nebo na adresu Národní divadlo, Aleš Mihálik, tajemník sboru ND, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
K přihlášce přiložte strukturovaný životopis a uveďte vzdělání, délku praxe, adresu trvalého pobytu event. korespondenční adresu a telefonické, popř. e-mailové spojení.

----------------------------------------------------------------------------

Hráč na tubu v Orchestru Národního divadla

Ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery Silvia Hroncová vyhlašuje konkurz na místo hráče na tubu v Orchestru Národního divadla. Uchazeči si připraví Koncert pro tubu A. Lebeděva, hraný na B tubu, a jednu skladbu dle vlastního výběru. Součástí konkurzu bude i hra orchestrálních partů na tubu a cimbasso – ke stažení na stránkách orchestru ND.
Konkurz se uskuteční 28. května 2014 od 10 hodin ve velké zkušebně Provozní budovy Národního divadla.
Přihlášku se stručným uměleckým životopisem, adresou a telefonem zašlete nejpozději do 30. dubna 2014
na e-mail j.votava@narodni-divadlo.cz nebo na adresu Národní divadlo, manažer orchestru ND, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1.