MENU

Viktorie Čermáková

je česká režisérka a herečka. Ve svých režiích se soustřeďuje zejména na současnou literárně-dramatickou tvorbu, často nahlíží v rámci autorských projektů i za její hranice. Odmítá roli pasivně přijímajícího uměleckého subjektu plnícího úkoly jiných, stejně tak jako roli feministky.

Repertoár