MENU

Marek Šedivý

Dirigent

Dirigent Marek Šedivý (nar. 1987 v Praze) debutoval v roce 2009 na Chopinově festivalu v Mariánských lázních ještě v době studií na Pražské konzervatoři. Jako posluchač ve třídách Hynka Farkače, Miriam Němcové a Miroslava Košlera absolvoval v roce 2010 vystoupením v Rudolfinu, kde dirigoval Dvořákovu Symfonii č. 9 „Z Nového světa“ u příležitosti 200. výročí založení Pražské konzervatoře. Během studií se rovněž účastnil mistrovských kurzů např. u Kennetha Kieslera (University of Michigan) či Vladimira Ponkina (Moskevská konzervatoř). V současné době studuje magisterský program v oboru dirigování na Akademii múzických umění v Praze. V České republice spolupracuje s řadou orchestrů (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, PKF – Prague Philhamonia, Severočeská filharmonie Teplice, Jihočeská filharmonie České Budějovice ad.) a vystupuje na hudebních festivalech (Mladá Praha, Dvořákova Praha a Pražské jaro, kde debutoval v květnu 2015 se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu). Vedle klasicko-romantického repertoáru se rád věnuje i soudobé hudbě, zejména současné generaci českých skladatelů (Jan Ryant-Dřízal, Martin Hybler, Jiří Kabát ad.). Marek Šedivý je rovněž vyhledávaným klavírním partnerem. Hru na klavír studoval u Martina Ballýho a absolvoval řadu mistrovských kurzů doma i v zahraničí. Pravidelně vystupuje s houslistou Jakubem Fišerem; v roce 2012 vydali společné CD s houslovými sonátami C. Francka, C. Debussyho a F. Poulenka. Mezi jeho další komorní partnery patří např. houslista a violoncellista Josef a Petr Špačkovi, s nimiž v roce 2007 natáčel pro japonskou stanici NHK a následně absolvoval koncertní turné po Japonsku.
Marek Šedivý věnuje rovněž velkou pozornost operní a baletní hudbě doma (Ústí nad Labem, Teplice, Plzeň) i v zahraničí. V roce 2013 byl na doporučení Jiřího Bělohlávka angažován jako asistent dirigenta v inscenaci Wagnerovy opery Tristan a Isolda v Canadian Opera Company v Torontu. Na festivalu Internationale Gluck Opern Festspiele 2014 v Norimberku uvedl balet Orpheus Igora Stravinského ve spolupráci se souborem Ballett Dortmund a PKF – Prague Philharmonia. V červnu 2015 debutoval v Opeře Národního divadla v Praze (Verdiho Macbeth ve Státní opeře).
Aktualizace: září 2016


 

Více o umělci

Repertoár