MENU

Jakub Klecker

Jakub Klecker patří k výrazným představitelům současné dirigentské školy. Věnuje se především opernímu repertoáru. Od roku 2004 působí v Národním divadle Brno, kde postupně diriguje desítky operních a baletních titulů. Mezi jeho významné počiny z poslední doby patří komorní opera Ženitba od Bohuslava Martinů, kterou nastudoval ve světové premiéře scénického provedení a v původním anglickém znění pro Mezinárodní hudební festival Brno – Moravský podzim 2009, nebo nastudování Pucciniho opery Turandot, která v dubnu 2011 poprvé zazněla v ČR se závěrem od italského skladatele Luciana Beria. Od roku 2010 pravidelně spolupracuje s Národním divadlem moravskoslezským, kde úspěšně nastudoval Janáčkovu operu Šárka, operu Ariadna B. Martinů a v roce 2012 Stravinského operu Život prostopášníka. Poslední jmenovaná inscenace měla velký ohlas u diváků i odborné kritiky a byla uvedena na festivalu Pražské jaro 2012 v historické budově Národního divadla v Praze. V roce 2007 a 2009 se s Filharmonií Brno zúčastnil koncertního turné po Japonsku. V roce 2009 debutoval na Pražském jaru. Mezi další významné festivaly a kulturní akce, na kterých účinkoval, patří MHF Moravský podzim, Setkávání Václava Hudečka, MHF Petra Dvorského, MHF Špilberk, Dny lidí dobré vůle na Velehradě, Janáček Brno ad. Od roku 1993 pracuje s Kantilénou, sborem dětí a mládeže při Filharmonii Brno. V roce 2006 převzal po Ivanu Sedláčkovi funkci uměleckého vedoucího sboru. Sbor pod jeho vedením navazuje na předchozí úspěchy řadou významných cen (např. Neerpelt 2006, Graz 2008, Gorizia 2011 ad.).

Více o umělci

Repertoár