MENU

Činohra Stavovské divadlo

Audience u královny

Peter Morgan
Premiéry 19. a 20. března 2015

Informace

Překlad: Zuzana Josková
Režie: Alice Nellis
Scéna: Matěj Cibulka
Kostýmy: Katarína Hollá
Dramaturgie: Martin Urban

Její Veličenstvo Alžběta II., královna Spojeného království a dalších dominií britské koruny, je hlavní postavou této nové anglické hry. Je to trochu překvapující, ale nikoliv neobvyklé, podíváme-li se na dějiny dramatu v Anglii. Jeden den v týdnu přijímá královna své premiéry ke konzultacím. A právě ty jsou námětem hry, která je svým způsobem pohádkou o monarchii v moderním světě. Divadlem o každodenní politice a politicích obecně, byť jsou v této hře přítomni prakticky všichni konkrétní premiéři od Winstona Churchila, přes Margaret Thatcherovou po Davida Camerona.

Politika se všemi svými záludnostmi je konfrontována s jistým nadčasovým archaickým principem kontroly demokratické vlády. Ne, nejde tu o oslavu monarchie, byť vedle mnoha britských premiérů je hlavní hrdinkou právě Alžběta II. Jde o pohled na tíži politiky z jiného úhlu. Z úhlu, který neznáme.

Inscenaci uvedeme pod záštitou JE Jan Thompson OBE, velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice.

Za spolupráci děkujeme British council.

Délka představení: 3 hodiny, 1 přestávka

Účinkují

Královna Alžběta II.

Komorník

John Major

Winston Churchill

Celé obsazení

Harold Wilson

Gordon Brown

Anthony Eden

Margaret Thatcherová

David Cameron

James Callaghan

Bobo Macdonaldová

Mladá Alžběta