MENU

Laterna magika Nová scéna

Human Locomotion


Informace

Režie: SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský)
Choreografie: Jan Kodet
Scéna a kostýmy: Jakub Kopecký
Asistent výpravy: Jana Morávková
Hudba: Petr Kaláb
Projekce: Lunchmeat , Jakub Kopecký
Asistent choreografie: Zuzana Hrzalová, Pavel Knolle

Ambiciózní projekt režisérského tandemu SKUTR se zabývá světově známým a pro vývoj fotografie a filmu velmi významným fotografem Eadweardem Muybridgem, který vynalezl chronofotografii, rychlou závěrku, zoopraxiskop.... Práce Eadwearda Muybridge je veřejnosti dobře známá, ne tak jeho životní příběh. Laterna magika má s jeho prací mnoho společného – pohyb, fotografie, film. Vizuálně pohybová inscenace Human Locomotion za pomoci principů Laterny magiky nechává diváky nahlédnout Muybridgeův životní příběh.

Partnerem inscenace je Národní technické muzeum

Fotograf inscenace: Marek Volf

Premiéra 6. února 2014

Přibližná délka představení: 1 hodina a 20 minut, hraje se bez přestávky.

Ohlasy z médií:

„ Inscenace je vizuálně silná, vše v ní je organicky propojené, ať už videoprojekce, světelný design, velmi výtvarné scénografické pojetí či kostýmy inspirované dobou, v níž se příběh odehrává. … Zásadní události Muybridgeova života se rozvíjí v poetických obrazech, které navozují atmosféru, pocity a intenzivní emoce. Každý stěžejní moment se rozprostře do delšího úseku. Jako by se na chvilku zastavil čas a v tom bezčasí se už rozvíjí jen čisté a působivé emoční rozpoložení postav. Přesto ani na okamžik neztrácí inscenace na svém tempu. Human Locomotion není zdaleka jen obyčejným vyprávěním o životě jednoho člověka, ale rozehrává výjimečně podmanivé divadlo plné metafor, fantazie a mnohovrstevnatých obrazů.“ (Johana Mücková, ČT24.cz)

„Z vyprávění příběhu nejvíce vyniká choreografie Jana Kodeta. Zdařilý je tanec párů na svatbě hned v úvodu inscenace, kde Kodet používá – jako u fotografie – zastavované momenty v párovém držení. Tokem jednotlivých výstupů – tanečníků zleva doprava, měření a pokládání imaginárních předmětů vytváří choreograf abstraktní prostor Muybridgeho ateliéru. … Romanticky vznešeně působí tanec dívek v obrovských sukních, lépe řečeno i poloobnažených těl v kosticích, které sukně kdysi nadnášely. Evokují tedy Flóřino svlékání i bláznivě koketní chování, které manžela utvrzuje v její zradě.“ (Marcela Benoniová, OperaPLUS.cz)

„Právě choreografie (spojená s výraznými kostýmy), patří k tomu nejzajímavějšímu, co je na scéně k vidění. Všechny diváky jistě okouzlí „koňský tanec“, a svůj půvab má i tanec s krinolínami.“ (Jana Soprová, Scena.cz)

„Poutavé, silné emocionální scény vytváří pětice tanečních párů v neotřelé choreografii Jana Kodeta a graciézních, byť moderních kostýmech Jakuba Kopeckého. … Na Nové scéně vznikla po dlouhé době reprezentativní inscenace, která nabízí výsostnou estetiku pohybu, obrazu a především lidského těla.“ (Marcela Magdová, deník Metro)

„Tanec jako by byl součástí výtvarné stránky, jemně dokresluje nálady a rozpoložení hlavních postav. V mnoha obrazech využil Kodet možnost svobodné tvorby a rozvinul pestré originální pohybové nápady. Především ve sborových scénách nechal opět vyniknout svůj choreografický talent v práci s dynamikou a vrstvením pohybu, který připomínal kouzelnou souhru symfonického orchestru.“ (Lucie Burešová, Taneční aktuality.cz)

„Scénografie hraje v tomto představení prim; je perfekcionistická a elegantní. Jednotlivé obrazy inscenace připomínají ruch fotografického ateliéru, v němž probíhá tvorba aranžované fotografie pro lifestylový magazín. … Choreografická spolupráce Jana Kodeta vnáší dynamiku, je vynalézavá, svižná a pracná; je to cizelérská práce. ... Má bohatou ,slovní´ zásobu a není na pohyb skoupý, sype vazby z rukávu, jeho taneční aranžmá se polovinu času vznášejí ve vzduchu.“ (Nina Vangeli, Divadelní noviny)

„Významným prvkem Human Locomotion je hudba Petra Kalába, jejíž tóny vytvářejí vynikající kulisu a materiál, který choreograf Jan Kodet přetavil do jímavých tanečních vystoupení. … Novinkou představení je zařazení herců do převážně tanečních vystoupení. Hlavní roli svérázného fotografa a vynálezce ztvárnil Marek Daniel, Muybridgeovu ženu Flóru herečka Zuzana Stavná a postavu majora Larkynse Jakub Gottwald. Tanečníci jsou potom jakousi esencí, myšlenkami celého příběhu, zatímco herci zosobňují povahy a hlavní rysy jednotlivých postav.“ (Milan Kajínek, Velká Epocha.sk)

Účinkují