MENU

Obchodní podmínky předplatného

 

Obchodní podmínky předplatného Národního divadla

    • Tyto podmínky se vztahují na prodej celosezonního předplatného ND i Vánočního předplatného ND.
    • Svým zevnějškem, oblečením a chováním respektuje divák zvyklosti očekávané při návštěvě divadelního představení.

     Pár slov k divadelní etiketě.

     • Dress code bývá předepsán jen pro mimořádné události. Svým zevnějškem dává divák najevo, že je si vědom slavnostního okamžiku, který v divadle prožívá.
     • Vyplatí se přijít včas. Divák se pohodlně usadí na své místo a stihne si vypnout telefon či jiné elektronické zařízení. Pozdě příchozí může usadit jen hledištní personál, přímý vstup do hlediště po začátku představení není možný.
     • Všichni přítomní se podílejí na společném zážitku. Hluk z publika ruší nejen umělce, ale i diváky v hledišti.
     • Prosíme diváky, aby přemýšleli, co vydrží jejich děti. Ne každé představení je vždy tou správnou volbou.
     • Prosíme diváky, aby si uložili svá zavazadla a svrchní oděv do divadelní šatny.
     • Fotografování a pořizování záznamů nejen ruší ostatní, ale zasahuje i do autorských práv. Proto je zakázáno.
     • Divadlo je kulturní instituce. Prosíme diváky, aby dodržovali obecná pravidla slušného chování.

    • Pozdě příchozí jsou usazováni podle pokynů hledištního personálu. Přímý vstup do hlediště po začátku představení není dovolen.
    • Odbavení vstupenek je prováděno automatizovaně pomocí čteček. Divák je povinen se řídit pokyny uvedenými na abonentních vstupenkách. Jakýkoliv zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou.
    • Abonentní vstupenky si lze rezervovat obvykle na 3 dny, pokud uplynutí této doby nepředchází termín ukončení prodeje předplatného.
    • Při nákupu předplatného lze zakoupit pouze celou skupinu, nikoli jednotlivá představení. Abonentní vstupenku lze použít pouze pro představení, která jsou na ní uvedená.
    • Abonentní vstupenka je přenosná, lze ji půjčit nebo darovat. 
    • Po uhrazení nelze předplatné vrátit ani vyměnit. Podle § 1837, písmeno j) občanského zákoníku nelze od nákupu odstoupit, a to ani při online nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času. 
    • Změna programu vyhrazena. O změně programu jsou abonenti informováni e-mailem a informační SMS. Informace o změnách programu předplatného jsou uveřejňovány na webových stránkách ND, v časopise ND, v Bulletinu pro předplatitele ND a na cedulích u informační služby abonentům o první přestávce předplatitelských představení ve foyerech divadel. 
    • V případě změny představení může abonent požádat o výměnu náhradního představení za představení stejného žánru a ceníku ve stejné divadelní sezoně. 
    • Změnu kontaktních údajů je nutno neprodleně oznámit oddělení předplatného. Pokud tak abonent neučiní, není možné garantovat doručení oznámení o změně programu, o výhodách a akčních slevách pro předplatitele, doručení pozvánek na akce a jiných důležitých informací. 
    • Při doručení vstupenek poštou po ČR a/nebo zasílání faktury poštou po ČR účtuje Národní divadlo poplatek ve výši 50 Kč.

Oddělení předplatného

Národní divadlo
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
Otevírací doba po–pá 10–13.30, 14–18 hod.
E-mail: predplatne@narodni-divadlo.cz (po–pá 10–13.30, 14–18 hod.)
Telefon: +420 224 901 487 (po–pá 10–13.30, 14–18 hod.)

Pokladna předplatného ve Státní opeře (Legerova 75, Praha 1) bude otevřena 
pouze od 2. do 6. března 2015 (po–pá 10–13.30, 14–18 hod.) pouze pro předplatitele skupin SE1 a SE2.