MENU

Obchodní podmínky předplatného

Obchodní podmínky předplatného Národního divadla

 • V rámci předplatného je možné zakoupit pouze celou skupinu, nikoli jednotlivá představení. 
 • Počet míst v předplatném je omezen.
 • Tituly a termíny jsou závazné a nelze je měnit.
 • Po uhrazení předplatného nelze vyhovět žádostem o změnu, předplatné nelze vrátit ani vyměnit.
 • Abonentní průkaz je možné použít pouze na představení uváděná pro skupinu vyznačenou v jeho záhlaví.
 • Abonentní průkaz je přenosný.
 • Při ztrátě abonentní vstupenky bude bezplatně vystaven duplikát.
 • Změna programu vyhrazena. 
 • O případné změně programu jsou abonenti informováni: e-mailem nebo dopisem a informační SMS. 
 • Informace o změnách programu předplatného jsou uveřejňovány také na webových stránkách ND v přehledu předplatitelských skupin,
  v časopise ND, v Předplatitelském bulletinu pro předplatitele ND a na cedulích u informační služby o první přestávce předplatitelských představení v prostorách foyerů divadel. 
 • V případě změny ze strany ND je automaticky poskytnuta náhrada; pokud divák náhradu neakceptuje, je možná výměna náhradního představení v rámci sezony za představení stejného žánru a ceníku.
 • Změnu kontaktních údajů ve vlastním zájmu neprodleně oznamte oddělení předplatného. V opačném případě není možné zajistit doručení oznámení o změně programu nebo doručení jiných důležitých informací o předplatném.
 • V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte oddělení předplatného.

Oddělení předplatného

Hana Barylová
Olga Kopáčová
Tereza Šindlerová

Sídlo Oddělení předplatného celoročně
Národní divadlo

Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
Otevírací doba po–pá 10–13.30, 14–18 hodin

E-mail: predplatne@narodni-divadlo.cz

Telefon: +420 224 901 487, -866
Po–pá 10–13.30, 14–18 hodin