MENU

Obchodní podmínky předplatného

Obchodní podmínky předplatného Národního divadla pro sezonu 2014/15

   • Tyto podmínky se vztahují na prodej celosezonního předplatného ND i Vánočního předplatného ND.
   • Svým zevnějškem, oblečením a chováním respektuje divák zvyklosti očekávané při návštěvě divadelního představení.

    Pár slov k divadelní etiketě.

    • Dress code bývá předepsán jen pro mimořádné události, u nichž je uveden na vstupence. Svým zevnějškem a oblečením ale dáváte vždy najevo, že jste si vědomi slavnostního okamžiku, který v divadle prožíváte.
    • Vyplatí se přijít včas. Najdete si svoje místo, stihnete si vypnout svůj telefon, tablet, nebo jiné elektronické zařízení. Pozdě příchozí může usadit jen hledištní personál, přímý vstup do hlediště po začátku představení není možný.
    • Všichni přítomní se podílíme na společném zážitku. Hluk z publika ruší nejen umělce, ale i diváky v hledišti.
    • Přemýšlejte o tom, co vydrží vaše děti. Ne každé představení je vždy tou správnou volbou.
    • Prosíme, uložte si svá zavazadla a svrchní oděv do divadelní šatny.
    • Fotografování a pořizování záznamů nejen ruší ostatní, ale zasahuje i do autorských práv. Proto jsou zakázány.
    • Divadlo je kulturní instituce. Prosíme, dodržujte obecná pravidla slušného chování.

   • Pozdě příchozí jsou usazováni podle pokynů hledištního personálu. Přímý vstup do hlediště po začátku představení není dovolen.
   • Odbavení vstupenek je automatizované. Divák je povinen se řídit pokyny uvedenými na abonentních vstupenkách.
   • Jakýkoliv zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou.
   • Prodej předplatného probíhá v termínech stanovených ND. Mimo tyto termíny nelze předplatné zakoupit.
   • Abonentní vstupenky si lze rezervovat obvykle na 3 dny, pokud uplynutí této doby nepředchází termín ukončení prodeje předplatného. 
   • Při nákupu předplatného lze zakoupit pouze celou skupinu, nikoli jednotlivá představení. Abonentní vstupenku lze použít pouze pro představení, která jsou na ní uvedená. 
   • Abonentní vstupenka je přenosná, lze ji půjčit nebo darovat. 
   • Po uhrazení nelze předplatné vrátit ani vyměnit. Podle § 1837, písmeno j) občanského zákoníku nelze od nákupu odstoupit, a to ani při online nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času.
   • Změna programu vyhrazena. O změně programu jsou abonenti informováni e-mailem a informační SMS. Informace o změnách programu předplatného jsou uveřejňovány na webových stránkách ND, v časopise ND, v Bulletinu pro předplatitele ND a na cedulích u informační služby abonentům o první přestávce předplatitelských představení ve foyerech divadel.
   • V případě změny představení může abonent požádat o výměnu náhradního představení za představení stejného žánru a ceníku ve stejné divadelní sezoně.
   • Změnu kontaktních údajů je nutno neprodleně oznámit oddělení předplatného. Pokud tak abonent neučiní, není možné garantovat doručení oznámení o změně programu, o výhodách a akčních slevách pro předplatitele, či doručení jiných důležitých informací.

Oddělení předplatného

Hana Barylová
Olga Kopáčová
Tereza Šindlerová

Sídlo Oddělení předplatného celoročně
Národní divadlo

Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
Otevírací doba po–pá 10–13.30, 14–18 hodin

E-mail: predplatne@narodni-divadlo.cz

Telefon: +420 224 901 487, -866
Po–pá 10–13.30, 14–18 hodin