MENU

Předplatitelské skupiny 2014/15

Tato stránka slouží pouze majitelům předplatného na sezonu 2014/15. 
Celosezonní předplatné 2015/16 bude v prodeji od března 2015.

KB - Komerční banka

Skupina určená výhradně zaměstnancům Komerční banky. Pro získání abonmá se zaměstnanec musí v pokladně předplatného prokázat platnou zaměstnaneckou kartou, nebo přiložit k objednávce scan své zaměstnanecké karty. Každý zaměstnanec KB má možnost si zakoupit maximálně 4 ks předplatného.

Cenová pásma

  • přízemí, 1. balkon ND, StD a 1. pořadí SO, střed NS
  • 2. balkon ND a StD, 2. pořadí SO, vnitřní kraje NS
  • 1. a 2. galerie ND a StD, 2. balkon SO, vnější kraje NS
  • 2. balkon SO postranní místa (týká se pouze skupin VŘ, SE1, SE2) 

Činoherní představení na Nové scéně mají pouze jedno cenové pásmo (střed NS) 

Plánky hledišť s cenovými pásmy  

Obchodní podmínky předplatného Národního divadla