MENU

Předplatitelské skupiny 2013/14

Prodej předplatného na sezonu 2013/14 BYL UKONČEN !!!
Tato stránka je určena pouze majitelům předplatného na celou sezonu 2013/14.
Nabídku předplatného na sezonu 2014/15 najdete na www.predplatnend.cz

O1 - To nejnovější z opery

Skupina obsahuje 6 představení
Novinky sezony 2013/14. Skupina bude zahájena koncertem Verdi Gala pořádaným k 200. výročí skladatelova narození. Pokračuje opusem Simon Boccanegra G. Verdiho z historie janovského dóžete Boccanegry. Romantická opera Tannhäuser R. Wagnera se odehrává v německém středověku na hradě Wartburg v době rytířů pěvců – minnesängerů. Příhody lišky Bystroušky L. Janáčka jistě osloví svým vtipem i myšlenkovou hloubkou. Původně plánovaná opereta F. Lehára Veselá vdova byla v dramaturgickém plánu zrušena. Náhradou bude uvedeno koncertní provedení opery G. Pucciniho La rondine (Vlaštovka). Druhou změnou ve skupině je zrušení oper Dido a Aeneas / Coronide.
Náhradou uvedeme operu G. F. Händela Rinaldo.

Cena – A: 3 960 Kč, B: 2 940 Kč, C: 1 680 Kč

14. 5. zrušena Veselá vdova, náhradou uvedeme operu La rondine; 24. 6. zrušena Dido a Aeneas / Coronide - náhradou uvedeme operu Rinaldo

O2 - Večery v opeře

Skupina obsahuje 6 představení
Orfeus a Eurydika od Ch. W. Glucka je první a zároveň nejúspěšnější z Gluckových oper psaných
v novém stylu. Skladatel proslul svou snahou zbavit operu pěveckého exhibicionismu a přiblížit ji dramatu. Smetanova komická opera Dvě vdovy hýří optimismem a hravostí, zároveň však je velkou výzvou pro interprety. V La traviatě G. Verdiho zazní známé operní melodie. Diváky jistě potěší opereta Netopýr J. Strausse ml., která patří k nejslavnějším vůbec, a uvádějí ji operní domy po celém světě. Původně plánovaný koncert Dvořákova oratoria Stabat Mater byl v dramaturgickém plánu zrušen. Jako náhrada bude uvedena opera B. Smetany Prodaná nevěsta. Cyklus uzavře Janáčkova tragická opera z moravského venkova – Její pastorkyňa podle předlohy G. Preissové.

Cena – A: 3 960 Kč, B: 2 940 Kč, C: 1 680 Kč

15. 4. zrušen koncert Stabat mater, náhradou uvedeme Prodanou nevěstu

OV - VERDI 200

Skupina obsahuje 5 představení
U příležitosti oslav 200 let od narození jednoho z nejvýznamnějších operních skladatelů všech dob, Giuseppa Verdiho (1813–1901), nabízíme divákům speciální exkluzivní skupinu sestavenou pouze
z oper tohoto mistra zvučných melodií. Předplatitelé této skupiny zhlédnou nejenom vybrané Verdiho opery, které jsou na repertoáru Národního divadla a Státní opery, ale mohou se těšit i na doprovodný program k této mimořádné příležitosti. Slavte s námi po celou sezonu toto významné jubileum, které připadá na 10. října 2013.

Cena – A: 3 400 Kč, B: 2 500 Kč, C: 1 400 Kč

OH - Světové operní hity

Skupina obsahuje 5 představení
Název této skupiny napovídá, že v programu jsou samé hudební lahůdky. Úvodem uvidí diváci Pucciniho dojemnou tragickou operu Madama Butterfly o lásce amerického důstojníka a japonské gejši. Puccini v této opeře musel zvládnout nové formy hudebního výrazu. Následuje úspěšná inscenace opery Gloriana Benjamina Brittena s historickým námětem  z doby vlády Alžběty I. Opera poprvé zazněla při korunovaci Alžběty II.  Rossiniho Lazebník sevillský potěší půvabnou hudbou, bravurními party hlavních představitelů i komickým dějem. Novinkou sezony je Verdiho hudební drama Simon Boccanegra. Páteří děje je složitá politická situace v Janově 14. století. Původně plánovaná opereta F. Lehára Veselá vdova byla v dramaturgickém plánu zrušena. Náhradnou uvedeme pro předplatitele operu G. Verdiho Rigoletto.

Cena – A: 3 400 Kč, B: 2 500 Kč, C: 1 400 Kč

6. 5. zrušena Veselá vdova - náhradou uvedeme operu Rigoletto

Cenová pásma

  • přízemí, 1. balkon, přední místa v lóžích v přízemí, na 1. balkoně a 1. pořadí ND, STD, SO; střed NS
  • 2. balkon ND a STD, přední místa v lóžích na 2. balkoně a 2. pořadí ND, STD
    a SO, vnitřní kraje NS; zadní místa v lóžích v přízemí a na 1. pořadí
  • 1. a 2. galerie ND a STD, 2. balkon SO, vnější kraje NS; zadní místa v lóžích
    na 2. balkonu ND a STD a na 2. pořadí SO
  • 2. balkon SO postranní místa (týká se pouze skupin VŘ, SE1, SE2)

 

Plánky hledišť s cenovými pásmy  

Obchodní podmínky předplatného Národního divadla