MENU

Předplatitelské skupiny 2013/14

Prodej předplatného na sezonu 2013/14 BYL UKONČEN !!!
Tato stránka je určena pouze majitelům předplatného na celou sezonu 2013/14.
Nabídku předplatného na sezonu 2014/15 najdete na www.predplatnend.cz

NDS - Národní divadlo nejen studentům

Skupina obsahuje 6 představení
Tento cyklus si mohou zakoupit všichni, kdo mají zájem o nové nebo netradičně zpracované tituly. Studentům jej nabízíme se zvláštním cenovým zvýhodněním. Z činoher je do cyklu zařazena Čapkova komedie Věc Makropulos v režii světoznámého Roberta Wilsona s excelující Soňou Červenou v hlavní roli. Odkaz Václava Havla si připomeneme hned dvěma díly, absurdní komedií Zahradní slavnost
a inscenací Laterny magiky Antikódy podle sbírky vizuální poezie z roku 1964. Baletní žánr zastupují Prokofjevův Romeo a Julie v choreografii Petra Zusky a komponovaný baletní večer Amerikana III, triptych choreografií amerických tvůrců 20. století G. Balanchina, J. Robbinse a W. Forsythea. Hudební zážitek slibuje Dvořákův poetický Jakobín ve zpracování, jehož hlavní motto zní „zpátky do školních lavic“.

Cena studentská – A: 2 736 Kč, B: 1 896 Kč, C: 912 Kč
Cena běžná – A: 3 420 Kč, B: 2 370 Kč, C: 1 140 Kč

Skupina je za běžnou cenu dostupná komukoli, počet zakoupených abonentek není omezen. Pro uplatnění studentské slevy je nutno prokázat, že abonmá kupujete pro studenta. Studentskou slevu lze uplatnit na 2 abonentky. Scan průkazu prosím připojte k objednávce.

Cenová pásma

  • přízemí, 1. balkon, přední místa v lóžích v přízemí, na 1. balkoně a 1. pořadí ND, STD, SO; střed NS
  • 2. balkon ND a STD, přední místa v lóžích na 2. balkoně a 2. pořadí ND, STD
    a SO, vnitřní kraje NS; zadní místa v lóžích v přízemí a na 1. pořadí
  • 1. a 2. galerie ND a STD, 2. balkon SO, vnější kraje NS; zadní místa v lóžích
    na 2. balkonu ND a STD a na 2. pořadí SO
  • 2. balkon SO postranní místa (týká se pouze skupin VŘ, SE1, SE2)

 

Plánky hledišť s cenovými pásmy  

Obchodní podmínky předplatného Národního divadla