MENU

Mecenášský klub
Národního divadla

Mecenášství není stavem peněženky, ale stavem ducha.

Jak se stát mecenášem

29. 1. 2016

Seriál ČT - Národní divadlo jak jej neznáte

Mecenáši přispěli částkou 50.000 Kč na dofinancování rozpočtu rozsáhlého projektu. Seriál "Národní divadlo jak jej neznáte" bude postupně odvysílán v České televizi.

29. 1. 2016

Baletní přípravka

Baletní přípravce ND byl věnován dar ve výši 50.000 Kč. Díky tomuto příspěvku byly zakoupeny pro školu certifikáty a také baletní sukýnky.

29. 1. 2016

Restaurování varhan

Mecenáši přispěli částkou 130.000 Kč na naléhavou opravu varhan v historické budově Národního divadla.

29. 1. 2016

Umělecké projekty - Martin Beck

Filantrop Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D. přispěl Národnímu divadlu částkou 248.800 Kč na dokumentaci vybraných uměleckých projektů, jež bude v režii uměleckého fotografa Martina Becka.

29. 1. 2016

Restaurování lunet

V Národním divadle bylo kompletně dokončeno restaurování nástěnných maleb a lunet Mikoláše Alše a Františka Ženíška díky vzácnému daru mecenášky prof. Dr. Dadji Altenburg-Kohl, která na finální, tedy třetí fázi, věnovala 460.000 Kč.

29. 1. 2016

Opera ND - Operní akademie

Mecenáši podpořili částkou 100.000 Kč realizaci vzdělávacího projektu, jehož cílem je podpořit znalosti o operním žánru v nastupující generaci pracovníků českých médií.

29. 1. 2016

Opera ND - záznam Z mrtvého domu

Mecenáši věnovali 150.000 Kč na vytvoření televizního záznamu operní inscenace Z mrtvého domu (režie: Daniel Špinar).

29. 1. 2016

Laterna magika - Laterna LAB

V loňském roce mecenáši podpořili projekt Laterny magiky s názvem Laterna LAB. Letos příspěvek na tento projekt navýšili ještě o 80.000 Kč

29. 1. 2016

Činohra ND - Kreativní dílny

Mecenáši již podruhé podpoří úspěšný a interaktivní projekt. Věnují 250.000 Kč na honorář pro pedagoga kreativních studentských dílen a celo-divadelní program na kalendářní rok.

29. 1. 2016

Balet ND - Život na špičkách

Mecenáši věnují částku 150.000 Kč jako příspěvek na krátký dokumentární film o životě baletních sólistek.