MENU

Mecenášský klub
Národního divadla

Mecenášství není stavem peněženky, ale stavem ducha.

Jak se stát mecenášem

FILANTROPIE
Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.
Naši mecenáši jsou pro nás výjimeční.

TRADICE
Mecenášský klub Národního divadla navazuje na tradici mecenášství, které bylo po dlouhá staletí fungujícím principem české společnosti, a které stálo u samotného vzniku Národního divadla, této jedinečné umělecké instituce a jednoho ze symbolů národní identity.

SPOLEČENSTVÍ
Díky Mecenášskému klubu se stanete součástí unikátního společenství, uniknete od běžných každodenních povinností a navštívíte nejzajímavější divadelní, hudební a baletní události v Praze.

PODPORA
Mecenášský klub Vám umožňuje vyjádřit Vaše sympatie k Národnímu divadlu, a to například finanční podporou konkrétní inscenace či jiného uměleckého či restaurátorského projektu.

BENEFITY
Jako dík za Vaši podporu máte možnost využívat atraktivní benefity, získáte výlučné postavení v hledišti Národního divadla a pocítíte skutečnou účast na umělecké tvorbě a společenském životě naší první scény.