MENU

Mecenášský klub
Národního divadla

Mecenášství není stavem peněženky, ale stavem ducha.

Jak se stát mecenášem

TRADICE

Mecenášský klub Národního divadla navazuje na tradici mecenášství, které bylo po dlouhá staletí fungujícím principem české společnosti, a které stálo u samotného vzniku Národního divadla, této jedinečné umělecké instituce a jednoho ze symbolu narodní identity.

 

SPOLEČENSTVÍ

Díky Mecenášskému klubu se stanete součástí unikátního společenství a v největším komfortu navštívíte nejzajímavější divadelní, hudební a baletní události v Praze.

 

PODPORA

Mecenášský klub Vám umožní přímo vyjádřit své sympatie k Národnímu divadlu, a to například finanční podporou konkrétní inscenace či jiného uměleckého projektu nebo příspěvkem na restaurovaní některé z uměleckých památek z „galerie“ Národního divadla, Stavovského divadla a Státní opery.

 

BENEFITY

Jako dík za Vaši podporu získáte atraktivní benefity přinášející skutečnou účast na společenském životě naší první scény a výlučné postaveni v hledišti Národního divadla.