MENU

Kontakty

Vedoucí sekretariátu ředitele


Iveta Sojková
tel.: +420 224 901 250
i.sojkova@narodni-divadlo.cz

Náměstek pro koncepci, transformaci a rozvoj Národního divadla


Ing. Jana Dvořáková, Ph.D.
tel.: +420 224 901 550
j.dvorakova@narodni-divadlo.cz


Tiskový mluvčí ND


Tomáš Staněk
tel.: +420 224 901 244, +420 605 207 249
t.stanek@narodni-divadlo.cz

Požární a bezpečnostní technik


Bc. Vladimír Václavík
tel.: +420 224 902 575
v.vaclavik@narodni-divadlo.cz


Útvar interního auditu

Ing. Marie Hejlová
tel.: +420 224 901 795
m.hejlova@narodni-divadlo.cz