MENU

Karta věrného diváka

Čím častěji si pomocí Karty věrného diváka koupíte vstupenky do Národního divadla, tím méně platíte. Zvýhodnění až 25 %! Nyní i do Státní opery!
Nově až 4 vstupenky na 1 titul!

Slevy vzhledem k počtu nákupů

POČET NÁKUPŮ 1. 2. až 4. 5. až 8. 9. až 12. 13. až 16.
SLEVA 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Pravidla uplatnění karty

    • Karty lze zakoupit v denních pokladnách Národního divadla
    • S kartou můžete zakoupit max. 4 vstupenky na 1 titul (představení jednoho a téhož titulu se hrají v různých termínech), maximálně celkem 36 vstupenek po dobu platnosti karty. Kartu lze použít na 16 nákupů.
    • Každá karta je vystavena na konkrétního diváka na základě předložení občanského průkazu. Identifikačními údaji jsou: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště.
    • Divák má nárok na 1 Kartu věrného diváka. Kartu lze půjčit nebo darovat, divák je ale povinen předložit na výzvu hledištního personálu kartu ke kontrole před vstupem do hlediště divadla.
    • Karta má platnost 1 rok od data její aktivace. Aktivuje se při prvním nákupu po předchozím zaplacení manipulačního poplatku 200 Kč za zřízení nové karty. Platnost karty může vypršet dříve při dosažení limitu celkového počtu nákupů nebo po dosažení limitu celkového počtu vstupenek
    • Karta se nevztahuje na představení hostujících souborů či mimořádné projekty a nevztahuje se na představení titulu Sluha dvou pánů.
    • Pravidla uplatnění Karty věrného diváka a výše slev vzhledem k počtu nákupů platí od 1. 5. 2013. Karty vydané před tímto datem se až do data vypršení jejich platnosti řídi předchozími podmínkami uplatnění karty a předchozí výší slev vzhledem k počtu nákupů.