MENU

Divadlo Kolowrat

 

Komorní divadelní scéna v půdním prostoru Kolowratského paláce. Zhlédnout zde můžete představení Činohry, Opery a Baletu.

Repertoár

Program a vstupenky

Divadlo Kolowrat dnes

Díky mimořádné štědrosti a mecenášství rodiny Kolowrat-Krakowských může Národní divadlo využívat prostor Divadla Kolowrat, který je nejčastěji dějištěm inscenací Činohry. Nicméně ani Opera a Balet se tomuto prostoru nevyhýbají.

Historie

Zároveň s rekonstrukcí budovy Stavovského divadla probíhala i obnova přilehlého raně barokního Kolowratského paláce, který už dlouho slouží divadlu jako jeho provozní budova. Jeho krásné průčelí, o němž se v průvodci Prahou z roku 1835 praví, že „zaujímá vážným pohledem“, bylo vytvořeno roku 1697 podle návrhu Giovanniho Domenica Orsiho. Za ním se skrývá ve své architektonické podstatě intaktně zachovaná původní dvoutraktová monumentální palácová dispozice, kterou rekonstrukce obnovila odstraněním pozdějších znehodnocujících stavebních úprav.

Celá historie Divadla Kolowrat

Rozlehlá půda s krásným převážně dobře zachovaným původním krovem umožnila po citlivé rehabilitaci vznik inspirativního prostoru využitelného jako „Divadlo Kolowrat“ pro realizaci komorních her založených především na soustředěné herecké práci. Divadlo Kolowrat zahájilo svou činnost dne 2.12.1991 premiérou hry Felixe Mitterera Návštěvní doba.

Národní divadlo mělo díky štědrosti rodiny Kolowrat-Krakowských až do konce června 2013 v užívání prostory v Kolowratském paláci a Provozní budovy Stavovského divadla. Národní divadlo tyto prostory využívalo za symbolickou platbu jedné koruny české ročně, čímž rod Kolowrat-Krakowských potvrdil svou dlouholetou pozici jednoho z největších mecenášů a podporovatelů české kultury. Za tuto velkorysou a mnohaletou podporu Národní divadlo rodině Kolowrat-Krakowských děkuje.