MENU

Zemřeli Marta Boháčová a Alfréd Hampel

Dva emeritní sólisté Opery Národního divadla zemřeli začátkem srpna, Alfréd Hampel († 2. 8. 2014) a Marta Boháčová († 12. 8. 2014).

Alfréd Hampel (1939–2014)

Vystudoval pražskou konzervatoř a AMU jako varhaník. Zpěvu se učil soukromě u profesora Miloše Linky. Praxi, získanou na mimopražských scénách, uplatnil nejdříve ve dvouletém angažmá v německém Brandenburgu, kde mj. vytvořil postavu Belmonta v Únosu ze serailu, hraběte Almavivu v Lazebníku sevillském, Rudolfa v Bohémě nebo Cavaradossiho v Tosce. Sólistou Opery Národního divadla byl od roku 1973 do konce června 2002.
Jeho muzikálnost, lehký tenor a komediální herecké nadání uplatňoval především v buffo a charakterním oboru. Vynikající výkony podával především jako Vašek v Prodané nevěstě, Michálek v Čertově stěně, Skřivánek v Tajemství, Strážník v Hubičce, nebo Benda v Jakobínovi. Nezapomenutelný je i jeho Triquet v Evženu Oněginovi či Basilio ve Figarově svatbě. V letech 1988–1996 působil pedagogicky na pražské konzervatoři.

Marta Boháčová (1936–2014)

V roce 1954 maturovala na pedagogickém gymnáziu. V letech 1958-1963 působila v Pěveckém sboru čs. rozhlasu, během této doby započala studia na HAMU a v roce 1965 je absolvovala. Pěveckou techniku si dále zdokonalovala v Bratislavě, ve Vídni a v Palermu na pěveckém institutu při Teatro massimo.
V letech 1970–1997 byla angažována v Opeře Národního divadla. K jejím profilovým rolím zde patřily Rosina v Lazebníku sevillském, Zuzanka ve Figarově svatbě, Norina v Donu Pasqualovi či Verdiho hrdinky Gilda v Rigolettovi a Violeta v La traviatě. Intenzivně se věnovala i koncertní činnosti, spolupracovala s rozhlasem, televizí a Supraphonem. Vyučovala sólový zpěv na Konzervatoři Praha a HAMU.