MENU

Zemřela Eva Herrmannová

Se zármutkem oznamujeme všem spolupracovníkům, divákům a přátelům, že 13. února 2017 zemřela ve věku 87 let emeritní šéfka Opery Národního divadla paní Eva Herrmannová.

Narodila se ve Vídni 22. července 1929. Její otec byl obchodník, matka operní pěvkyně. Dětství prožila nejprve v Opavě a v letech 1938-1943 v Prostějově. Od roku 1943 byla internována v terezínském ghettu, kde se aktivně účastnila tamního hudebního života, mj. při provedení Krásovy opery Brundibár. Své zážitky vypráví v knize Do Terezína a zpět. Po válce složila maturitu na gymnáziu v Opavě a poté v roce 1957 absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studium hudební vědy. Po ukončení studia nastoupila v nově založeném Divadelním ústavu, kde pracovala od roku 1957 až do penze. V roce 1958 složila státní zkoušku z operní režie na Akademii múzických umění. Od 15. dubna 1991 byla jmenována šéfkou opery Národního divadla, v jehož službách setrvala do 31. prosince 1995. Její životní osudy zachycuje televizní dokument z cyklu Ještě jsem tady.

Čest její památce!