MENU

Zemřel Václav Riedlbauch

V pátek 3. listopadu podlehl dlouhé těžké nemoci hudební skladatel, kulturní manažer, někdejší ředitel České filharmonie a bývalý šéf Opery ND a ministr kultury Václav Riedlbauch. Sedmdesátiletý Riedlbauch byl také pedagogem, učil na hudební fakultě AMU, vedl do poslední chvíle katedru managementu kultury na VŠE.

Václav Riedlbauch se narodil 1. dubna 1947. Po absolutoriu Pražské konzervatoře a studia skladby na Akademii múzických umění v Praze pedagogicky působil na Pražské konzervatoři, poté na katedře skladby Hudební a taneční fakulty AMU, kterou v letech 1990 až 2004 vedl.
Je autorem řady komorních a orchestrálních skladeb, jeho celovečerní balet Macbeth se na Nové scéně Národního divadla hrál od roku
1984 po šest sezon. Riedlbauch obdržel řadu ocenění ve skladatelských soutěžích.
Vedle své tvůrčí a pedagogické činnosti se zabýval hudebním a divadelním managementem i kulturní politikou v oblasti kreativní kultury.
Byl uměleckým šéfem Opery Národního divadla, programovým ředitelem tehdejšího Paláce kultury, šéfproducentem nakladatelství Panton
a ředitelem České filharmonie (2001 až 2009). Inicioval přehlídku soudobé evropské tvorby Pražské premiéry zaměřenou na prezentaci tvorby současných českých a evropských skladatelů.
Václav Riedlbauch byl členem správní rady Nadace Bohuslava Martinů nebo stálé soutěžní komise Pražského jara. Působil v expertním týmu
pro koncepci Národního divadla, v letech 2009 a 2010 zastával funkci ministra kultury v úřednické vládě Jana Fischera.