MENU

Výroční ceny Opery Plus pro obor balet a jiný tanečně dramatický žánr za rok 2013

Hlasujte pro své oblíbené tanečníky a choreografie!

Hlasovat je možné na stránkách portálu Opera Plus až do 12. března 2014. Vítězové Výročních cen Opery Plus pro balet a jiný tanečně dramatický žánr budou slavnostně vyhlášeni a ceny jim předány 13. března ve Státní opeře, před představením Amerikana III.