MENU

Výbušný Krakatit Václava Kašlíka čekají poslední tři reprízy

Pozoruhodné experimentální dílo, jehož děj předpovídá nejen vývoj moderní vědy, ale také cestu lidské civilizace až na samý práh sebezničení, uvedeme ještě 15. 6. 2017. Opera se vyznačuje jak dynamickým scénářem, který hbitě prolíná světy skutečné a fiktivní, tak hudbou kombinující prvky klasické tvorby s moderním jazzem nebo pop music. Buďte u toho s námi!