MENU

Třetí etapa restaurování nástropních maleb a lunet v Národním divadle

V pondělí 19. ledna 2015 začala stavbou lešení poslední etapa restaurování nástropních maleb v hlavním foyeru historické budovy Národního divadla.

V poslední etapě se bude opravovat triptych Umění – Vzkříšení od Františka Ženíška a lunety Vlast – Zřídla, Rudohoří, Severní průsmyky, Jizera, Boj se saní od Mikoláše Alše. Komplexní restaurování financuje mecenáška a filantropka prof. Dadja Altenburg-Kohl. Výslednou podobu diváci Národní divadla spatří od 1. června 2015. Práce probíhají za plného divadelního provozu.

Restaurování, stejně jako celkový průzkum probíhá pod vedením akad. mal. Tomáše Záhoře a Tomáše Bergera. „Průzkum maleb proběhl v roce 2007,“ připomíná konzervátorka ND Petra Daňhelová. „Předchozí etapy se uskutečnily v letech 2013 a 2014. Jednotlivé fáze na sebe plynule navazují, začali jsme Úpadkem umění a lunetami – Vypravování, Stráž na pomezí, Žalov, Otava, Táborsko. Ve 2. etapě se opravoval Zlatý věk umění a lunety – Domažlice, Krkonoše, Dvůr Králové, Chrudimsko.“

Rekonstrukce stála dosud 1 110 000 Kč“, říká ředitel Národního divadla doc. Jan Burian. Aktuální práce jsou vyčísleny na 460 000 Kč. Všechny tři etapy hradí z účelového daru členka Mecenášského klubu Národního divadla filantropka prof. Dadja Altenburg-Kohl. „Děkujeme paní profesorce, že s heslem Národ sobě pomáhá českému státu při opravách Národní kulturní památky,“ dodává.

Nástropní malby v Národním divadle jsou společnou prací Mikoláše Alše, který navrhoval zejména lunety a Františka Ženíška, který pracoval zase na stropě a společně se věnovali ještě 4 obrazům – Mýtus, Život, Historie, Zpěv bohatýrský, které se nacházejí pod těmito cykly ve foyeru. Ideově dílo navazuje na slovanskou mytologii, je inspirováno rukopisy Zelenohorským a Královédvorským a představuje nejnacionálnější část výzdoby v ND. 

Nejproblematičtější částí je strop, kde podkladová přípravná vrstva měla tendence již po požáru odpadávat. Strop a stěny byly během požáru značně podmáčeny,“ popisuje stav maleb Petra Daňhelová. V některých částech je oškrábáno dodatečně pozadí i s podkladem. Odpadávání malby v jemných šupinách je pravděpodobně i důsledkem pozdějších oprav. „Již v předloňské restaurátorské etapě jsme provedli citlivou rekonstrukci stropu na základě dochovaných Ženíškových návrhů. Historicky první a velmi problematické restaurování po divadelním požáru totiž zanechalo zásahy, které pozměnily vizuálně vyznění díla.“ Malby se nacházejí ve velmi namáhaném prostoru, kde dochází k teplotním výkyvům a kde je díky provozu i poměrně výrazné znečištění. V minulosti došlo k uvolnění a ztrátě části podkladu, a tudíž i barevné vrstvy. Postupně se proměňovala barevnost. Malbou probíhají i jemné nepříliš rušivé praskliny.

Pracujeme kombinovanou technikou tempery s olejomalbou, která je použita v největším rozsahu na stropě,“ prozrazuje Tomáš Záhoř. Poprvé v historii je dílo restaurováno jednotnou restaurátorskou koncepcí. Samotné restaurování (2.1. 2013 – 31. 5.2015) bude obsahovat několik kroků:
1) Fixování a tamponování a záchranu originálních šupinek
2) Čištění od povrchových nečistot, odstranění dodatečných fixáží
3) Sejmutí nevhodných retuší
4) Tmelení
5) Retušování
6) Nové fixáže

Národní divadlo nabídne zájemcům možnost blíže se seznámit s unikátními malbami během speciálních prohlídek, které bude pořádat v průběhu restaurování. Připravujeme workshopy zaměřené na malířskou výzdobu foyeru-historie a ikonografie, malířské techniky a proces restaurování. Bližší informace k organizaci a registraci budou k nalezení na webových stránkách. 

Více o aktivitách Mecenášského klubu Národního divadla najdete zde.