MENU

Slavíme 150 let od otevření Prozatímního divadla

150. výročí otevření první české stálé a samostatné divadelní scény si v těchto dnech připomíná Národní divadlo, které je s Prozatímním divadlem historicky i architektonicky úzce spojené. Součástí výročí je výstava v historické budově o dějinách Prozatímního divadla.

Národní divadlo si v letošním listopadu připomíná již
150. výročí otevření Prozatímního divadla, první stálou
a samostatnou českou profesionální scénu a svého bezprostředního historického předchůdce.
18. listopadu 1862 zahájilo Prozatímní divadlo pravidelný provoz premiérou hry Král Vukašín od básníka a dramatika Vítězslava Hálka, o dva dny později, 20. listopadu se hrála poprvé i opera – Cherubiniho Vodař.
Stavba Prozatímního divadla byla – jak název napovídá – dočasným vyústěním dlouholetého úsilí představitelů české společnosti a kulturního života o vznik samostatného českého Národního divadla. Proti takovému prozatímnímu řešení znělo ve své době mnoho hlasů, dočasné divadlo však bylo nakonec přeci jen vybudováno.
V místech, kde nyní stojí zadní trakt Národního divadla, vyrostla za šest měsíců budova architekta Ignáce Ullmanna, která byla pro svou stísněnost mnohokrát kritizována a která přesto sloužila českému divadlu přes dvacet let. Právě těchto dvacet let bylo pro českou divadelní kulturu klíčových – pěstovalo se tu moderní pojetí divadelní režie, původní české drama, herecké umění velkých českých tragédů, ale také skvělých komiků
a právě zde zapustila své kořeny i česká opera, zažívající první velký vzmach především za působení Bedřicha Smetany. V roce 1883 tak do nově otevřeného Národního divadla mohl přejít již vyzrálý, profesionální a zkušený ansámbl.
Ve dnech 18.-20. listopadu vzdalo Národní divadlo hold svým divadelním předkům trojicí představení všech tří souborů – 18. listopadu baletem Labutí jezero, 19. listopadu činohrou Zkrocení zlé ženy
a 20. listopadu operou Prodaná nevěsta.

Výstava o Prozatímním divadle

K 150. výročí vzniku Prozatímního divadla otevírá Národní divadlo v historické budově výstavu z dějin této první české stálé a samostatné divadelní scény. Výstava byla zahájena ve výroční den 18. listopadu 2012. Jejími partnery jsou Národní muzeum a Národní technické muzeum. 

S úctyhodným a občas i úsměvným snažením našich předků, kteří před 150 lety tlačili či táhli pověstnou „Thespidovu káru“ českého divadla – i když tu a tam každý jiným směrem – se budou moci seznámit od 18. listopadu návštěvníci Národního divadla na výstavě o Královském zemském českém divadle, které vešlo do historie pod názvem Prozatímní divadlo. Výstava bude instalována v kuloáru na I. balkonu historické budovy a bude zde k vidění do podzimu 2013, kdy ji nahradí navazující výstava k 130. výročí znovuotevření Národního divadla.

Ve spolupráci s Národním muzeem – konkrétně jeho Divadelním oddělením a Muzeem Bedřicha Smetany – připravili dramaturgové opery Ondřej Hučín a Beno Blachut pro diváky Národního divadla výstavu formou devatenácti zastavení nad nejrůznějšími uměleckými, architektonickými, provozními, společenskými i politickými tématy spojenými s dějinami Prozatímního divadla. Přáním autorů je, aby dobové fotografie, divadelní cedule a oznámení, rukopisy, dokumenty, pokladní účty a další zajímavosti, pocházející ze sbírek Divadelního oddělení Národního muzea, Muzea Bedřicha Smetany, Národního technického muzea a Archivu Národního divadla, diváky nepoučovaly a nezahlcovaly množstvím informací, nýbrž aby v nich zanechaly příjemnou nostalgii po zašlých divadelních časech, atmosféru, který v realitě dneška tak často a rádi vyhledáváme.

(plakát k výstavě).

V rámci vernisáže byla odhalena busta první Mařenky, vynikající české sopranistky Eleonory
z Ehrenbergu. Více informací...