MENU

Seznamte se, Laterna – přijďte se nám podívat pod pokličku

Laterna magika jako první multimediální divadlo začala už před více než padesáti lety zapojovat nedivadelní technologie do svých představení. Světové uznání a prvenství jí patří i v době, kdy multimediální koncept používají i jiná divadla a umělci. V čem je Laterna magika tak specifická? Do některých tajů Laterny magiky můžete nahlédnout prostřednictvím krátkých dílen s ukázkami po některých představeních z našeho repertoáru.

Poodhalíme principy skrývající se za některými postupy v inscenacích Podivuhodné cesty Julese Verna, Cocktail 012 – The best of a Vidím nevidím. Po vybraných představeních budou po malé pauze následovat komentované ukázky, kde se nejen dozvíte něco o principech tvorby Laterny magiky, ale budete si moci leccos vyzkoušet sami na jevišti.

Ale nezapomeňte – ačkoli je principem Laterny magiky používání filmu a nových technologií na jevišti, kouzlo našich představení nestojí jen na nich. To, co dělá dodnes Laternu magiku jedinečnou, je syntéza techniky a lidského faktoru, komunikace všech složek, které nemohou na jevišti být jedna bez druhé.

Termíny:

Vidím nevidím: 13. dubna, 10. května, 15. června

Podivuhodné cesty Julese Verna: 15. května, 26. června

Cocktail 012 – The Best of: 23. dubna, 6. června

Více o Tvůrčích dílnách, které Národí divadlo pořádá: http://www.narodni-divadlo.cz/cs/cinohra/tvurci-dilny-uvod