MENU

Rekonstrukce venkovních balkónů Stavovského divadla

Stavovské divadlo prochází čtvrtým rokem rekonstrukce. Závěrečná fáze je věnována obvodovým balkónům budovy.

Rekonstrukce Stavovského divadlaDetailním zdokumentováním stavu ozdobných litinových sloupků bylo identifikováno jejich poškození a odpadávání některých okrasných prvků. Během divadelních prázdnin došlo k rozebrání stávajících balkónů. Na budově zůstaly pouze ocelové nosníky.

Oprava balkónů je součástí několikaleté rekonstrukce divadla a byla vynucena dlouhodobým zatékáním do jejich podlah a tím také do jejich nosné konstrukce.

Nosnou konstrukci balkónů tvoří válcované ocelové konzole, do kterých jsou provedené cihelné segmentové záklenky. Ozdobné litinové sloupky mezi spodním a horním balkónem nemají hlavní nosnou funkci. Dlažba balkónů je tvořena kamennými žulovými dlaždicemi s kamenickou protiskluzovou úpravou.

Balkóny na bočních fasádách (severní a jižní strana) divadla zřídil ve 2. polovině 19. století architekt Achille Wolf jako únikové východy pro horní podlaží. Potřeba zajistit požární bezpečnost návštěvníků byla ohlasem na katastrofální požár budovy Ringtheater ve Vídni v roce 1881.

Ve třech předchozích letech ve Stavovském divadle již proběhla kompletní rekonstrukce a zateplení střešního pláště, včetně modernizace podkrovních prostor jako zkušebna nebo strojovna vzduchotechniky.

Předpokládaným termínem dokončení stavebních prací je prosinec 2016.

------------------------------------

Soupis pracovních činností 4. etapy rekonstrukce Stavovského divadla Obvodové balkóny:
- Odstranění betonu až na nosnou konstrukci balkonu
- Sanace nosné konstrukce balkonu
- Provedení hydroizolačního souvrství
- Provedení nových povrchů – kvalitní venkovní dlažba
- Restaurování litinových sloupů s ohledem na prověření jejich pevnosti
- Provedení povrchové úpravy
- Provedení výměny klempířských prvků
- Aplikace zábran proti holubům

16 ks litinových sloupů:

- Demontáž ozdobných prvků z hlavic sloupů, sejmutí forem na pořízení chybějících dílců a doplňků.
- Vyčištění vnitřního prostoru hlavic a patek.
- Ošetření vnitřní plochy sloupů konzervačním prostředkem proti korozi.
- Odlití prvků pro doplnění, osazení opracovaných odlitků a opravených prvků.
- Oprava a doplnění klempířských prvků.
- Očištění a nátěr sloupů, obnova zlacení.
- Osazení zábran proti holubům na hlavice sloupů z vnitřní strany