MENU

Národní divadlo seniorům

Divákům ve věku 65+ nabízíme cenové zvýhodnění na vybraná představení.

Sleva pro seniory

Vstupenky si můžete zakoupit v pokladnách Národního divadla. Senioři po předložení dokladu prokazujícího věk lze slevu uplatnit až na 2 vstupenky (+ doprovod) na každé představení v nabídce. 
Rezervace: 224 901 448, info@narodni-divadlo.cz.
Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje a speciální nabídky budou vyhlašovány vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Slevy lze uplatnit pouze při nákupu vstupenek v pokladnách Národního divadla, nikoliv při on-line nákupu.

Národní divadlo a Stavovské divadlo – I. a II. galerie, Státní opera – II. balkon – postranní místa, Nová scéna – místa na pravém a levém kraji hlediště, respektive do celého hlediště pro představení hraná na redukovaném hledišti (činohra). Sleva se nevztahuje na představení Sluha dvou pánů a na hostující soubory. Kromě uvedené slevy mohou senioři využít ještě této mimořádné nabídky:

Kouzelný cirkus  28. 3. 2015 ve 20.00, Nová scéna

(Laterna magika, vstupné 300 Kč do přízemí střed)

Les 29. 3. 2015 v 19.00, Stavovské divadlo 

(Činohra, vstupné 150 Kč na lože ve zvýšenem přízemí a na 1. balkon)

Její pastorkyňa 6. 4. 2015 v 17.00, Národní divadlo

(Opera,vstupné 350 Kč na 2. balkon)

Ze života hmyzu 12. 4. 2015 v 19.00,Národní divadlo

(Činohra,vstupné 200 Kč přízemí)

Pád Arkuna 18. 4. 2015 v 19.00, Národní divadlo

(Opera, vstupné 350 Kč na 2. balkon)

Pán z Prasečkova 19. 4. 2015 v 19.00, Stavovské divadlo

(Činohra, vstupné 200 Kč přízemí a lóže zvýšené přízemí)

Strýček Váňa 21. 4. 2015 v 19.00, Stavovské divadlo

(Činohra, vstupné 200 Kč přízemí a lóže zvýšené přízemí)

Human Locomotion 25. 4. 2015 ve 20.00, Nová scéna

(Laterna magika, vstupné 300 Kč přízemí střed)

Legendy magické Prahy 29. 4. 2015 ve 20.00, Nováscéna

(Laterna magika, vstupné 300 Kč přízemí střed)

Od 30. 3. již nenakupují předplatné přednostně pouze stávající abonenti sezony 2014/15, zahájili jsme volný prodej předplatného sezony 2015/16 pro všechny zájemce. Kvůli značnému cenovému zvýhodnění je 5 seniorských skupin předplatného (SE 1, SE2, SE3, SE4, SE5) přístupno pouze pro seniory ve věku 60+ (nižší minimální věk než u nákupu běžných vstupenek). Hledištní personál je oprávněn u každé abonentní vstupenky vyžadovat prokázání věku 60+ při vstupu do hlediště. Více o předplatném