MENU

Národní divadlo brání zneužívání své značky

Právní kancelář, zastupující ND, odeslala desítku dopisů osobám a institucím, které neoprávněně používají názvy odkazující k Národnímu divadlu a zneužívají ochrannou známku.

Některé existující internetové adresy vzbuzují dojem, že by mohly být webovými prezentacemi divadla. Jiné jsou neaktivní a matou, zejména zahraniční návštěvníky.
Výzva k ukončení neoprávněného používání zaregistrovaného jména se týká například sousloví: „Ples v opeře“, „Laterna magika“ nebo „Opera Praha“.
Ustoupí-li subjekty od nezákonného jednání v dohledné době, nebude divadlo podnikat žádné další právní kroky. V opačném případě postoupí problematické případy soudu. V další fázi práce se právníci zaměří na zneužívání značky v referencích spolupracujících, respektive nespolupracujících firem a umělců.