MENU

Ministr kultury navštívil Státní operu před její rekonstrukcí

V úterý 22. září proběhla za účasti ministra kultury Daniela Hermana veřejná exkurze Státní operou před vyhlášením veřejné soutěže na zhotovitele její rekonstrukce. Stavební práce mají začít v červenci 2016 a být ukončeny v roce 2018.

„Jsme rádi, že ministerstvo rozhodlo o rekonstrukci v rozsahu, který vyřeší většinu vážných problémů užívání této scény,“ řekl ředitel Národního divadla doc. Jan Burian. Největší bolestí staré budovy jsou rozvody – zejména elektroinstalace, voda, topení a odpady. Nutná je sanace vlhkosti. Pozornost bude věnována hornímu i spodnímu jevišti, především stabilizaci točny. Samozřejmostí budou restaurátorské práce na interiérové výzdobě hledištní části. Rekonstrukcí projde i skleněná fasáda přilehlé provozní budovy a fasáda historické budovy. V provozní budově dojde k renovaci kanceláří, zkušeben, baletního a sborového sálu. V divadle se opraví šatny umělců i sociální zázemí. „V úrovni druhého suterénu chceme renovovat původní nádrže LTO, které přebudujeme na chybějící zkušebnu,“ plánuje provozně-technický ředitel ND Ing. Václav Pelouch.

„Opera rekonstrukcí získá podstatně lepší pracovní zázemí. V minulém a předminulém roce již došlo k modernizaci světelného parku a zvukové aparatury, teď nás ale čekají stavební úpravy, které nemohou probíhat za běžného provozu,“ říká Jan Burian, který společně s ředitelkou Opery Silvií Hroncovou hledá provozní řešení pro dobu uzavřené divadelní budovy. „Po čtyřiceti letech dennodenního provozu je oprava nevyhnutelná,“ přiznává ředitelka Opery Silvia Hroncová. „Naším prvořadým cílem je zachování přízně ze strany Pražanů a dalších diváků, které nechceme připravit o zásadní světový operní repertoár. S několika subjekty proto jednáme o pronájmu v jiných pražských sálech. V části dotčených sezon také přijmeme nabídku na hostování v zahraničí,“ slibuje.

V současné době je dokončeno zpracování projektu pro stavební povolení pro celkovou rekonstrukci SO. Jsou vyřízena schválení příslušných orgánů, klíčová rozhodnutí památkářů, hygieny, hasičů a další jsou vyřízena kladně. Dne 15. 6. 2015 byla podána žádost o stavební povolení na stavební úřad. Termín předpokládaného vydání stavebního povolení je konec září 2015.

V současné době se dokončuje projekt pro provedení stavby. Současně bude vyhotoven i oceněný a slepý výkaz výměr. Následně bude zahájen schvalovací proces a poté bude vypsána veřejná zakázka na generálního dodavatele stavby. Předpokládaný výběr zhotovitele je přelom roku 2015 a první čtvrtletí roku 2016. Z tohoto pohledu je tedy termín zahájení vlastní rekonstrukce SO, tj. červenec 2016 reálný.