MENU

Laterna magika podporuje

V pondělí 20. března jsme na Nové scéně uvítali představitele Kruhu rodiny, o.p.s., který ve spolupráci s Nadačním fondem J&T připravuje zakončení projektu "Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat". Součástí projektového matiné byla návštěva představení Laterny magiky Vidím nevidím a vernisáž výstavy výtvarných děl dětí z pěstounské péče.

Projekt Hlas dítěte v náhradní rodinné péči (NRP) a jak mu naslouchat byl realizován ve dvou fázích, z nichž první byla ukončena v dubnu 2016. Výstupem byly metodiky zaměřené na techniky zjišťování názoru dítěte a komunikace s dítětem, dále akreditované semináře pro odbornou veřejnost a sborník, který byl koncipován jako kazuistika s příklady dobré praxe s doprovodnými komentáři odborníků. Druhá fáze byla zahájena v červenci 2016 a bude ukončena v dubnu 2017. Hlavní aktivitou byly interaktivní workshopy pro děti a pěstouny zaměřené na problematiku práv dítěte v NRP. Díla dětí, která při realizaci aktivit vznikla, budou vystavena na Nové Scéně Národního divadla od 20. března do 5. dubna 2017.