MENU

Konkurs na pozici uměleckého šéfa Laterny magiky

Národní divadlo
vypisuje konkurs na pozici:
umělecký šéf Laterny magiky

Požadujeme:
Vysokoškolské vzdělání /ideálně uměleckého nebo ekonomického směru/, organizační schopnosti, praxi v oboru /divadlo, jiná kulturní instituce/, znalost angličtiny.

Umělecký šéf Laterny magiky zodpovídá za provoz a uměleckou úroveň inscenací LM, produkčně zajišťuje přípravu a vznik nových inscenací LM, je zodpovědný za rozpočet střediska a dodržování plánu tržeb, podílí se na přípravě a organizaci zahraničních aktivit LM.

O obsahové náplni činnosti LM rozhoduje dramaturgická rada Laterny magiky.

Přihlášky do konkursu zašlete nejpozději do 31. 3. 2017 do sekretariátu ředitele ND, k rukám paní Ivety Sojkové.

Nástup do funkce: 1. 9. 2017

K žádosti připojte kopii vysokoškolského diplomu, životopis, případně osvědčení o dalších zkouškách či oceněních.