MENU

Jan Burian zvolen pokladníkem Opera Europa

Opera Europa sdružuje přes 160 operních divadel z více jak 40 zemí. Ředitel Národního divadla profesor Jan Burian byl na zasedání v Amsterodamu na dva roky zvolen do nejužšího vedení prestižní profesní organizace.

Více o organizaci Opera Europa.

..........................................................................................

ředitel Národního divadla prof. MgA. Jan BurianProf. MgA. Jan Burian

V roce 1984 ukončil studium divadelní režie na pražské DAMU, v posledním roce studií působil jako režisér v Satirickém divadle Večerní Brno. Do svého prvního angažmá nastoupil jako režisér v Divadle O. Stibora v Olomouci. V roce 1986 poprvé pohostinsky režíroval v Plzni, kde v následujícím roce přijal angažmá. Do roku 1989, kdy se stal šéfem plzeňské činohry. V roce 1990 nastudoval v čsl. premiéře Pokoušení Václava Havla. V letech 1991–95 pracoval jako režisér v Divadle na Vinohradech.

V květnu 1995 se stal ředitelem vícesouborového Divadla J. K. Tyla v Plzni, jehož repertoár zahrnuje činohru, operu, balet, muzikál a operetu. Na této pozici setrval až do svého jmenování ředitelem Národního divadla v Praze od sezony 2013/14.

Od roku 1990 je pedagogem oboru režie na Divadelní fakultě AMU, od roku 1992 vedoucím katedry činoherního divadla; roku 2015 byl jmenován profesorem.

Je ředitelem Mezinárodního festivalu Divadlo, nejvýznamnější divadelní přehlídky v ČR. Byl viceprezidentem národního střediska ITI – UNESCO a viceprezident Unie zaměstnavatelských svazů. Je členem Asociace profesionálních divadel České republiky a nově byl zvolen pokladníkem organizace Opera Europa. Zastupuje česká profesionální divadla při jednáních na celostátní i evropské úrovni, jeho manažerská práce je kladně hodnocena v celostátním i mezinárodním kontextu. Podstatný podíl má Jan Burian na prosazení výstavby nového divadla v Plzni.