MENU

133. sezona Národního divadla zahájena

Národní divadlo oficiálně vstoupilo do své 133. sezony. Již tradičně se zaměstnanci Národního divadla setkali v hledišti historické budovy, kde je uvítal nejen ředitel ND, Doc. MgA. Jan Burian, ale také ministr kultury Mgr. Daniel Herman za přítomností dalších zástupců MKČR, Rady ND a Garanční rady ND.

Setkání bylo výjimečné hned z několika důvodů. Nejen jako důstojné odstartování nového „pracovního roku", ale také několika oceněními.

Vlasta Chramostová a Daniel HermanNárodní divadlo otevírá svou vlastní Síň slávy, do které bude uvádět významné umělce, kteří se zasloužili nejen o rozvoj kultury a podávali vynikající výkony ve svých oborech, ale také jsou příklady a vzory lidských ctností, inspirací pro nové generace.

Jako první se do čela nového panteonu postavila vynikající herečka, signatářka Charty 77, spisovatelka a Člověk s velkým Č, paní Vlasta Chramostová. Síní slávy se stanou prostory Zemského salonku v historické budově, který bude pro tento účel slavnostně otevřen 17. listopadu, kdy paní Chramostová oslaví narozeniny.

Tak jako je třeba připomínat vzory a činy, ze kterých můžeme čerpat, je nutné také podporovat mladé umělce v rozvoji jejich kariéry. Proto vzniká Cena ředitele Národního divadla pro umělce do 35 let. Obě dvě ocenění tak symbolicky vyvažují inspiraci minulostí a naději do budoucnosti.

Alina NanuV prvním ročníku má tato cena dva laureáty, respektive laureátky: in memoriam bylo ocenění uděleno scénografce Ivě Němcové za vynikající práci na inscenaci opery Leoše Janáčka Z mrtvého domu. Tato talentovaná umělkyně nás bohužel v červnu předčasně opustila krátce po premiéře inscenace. Druhou laureátkou se stává čerstvě jmenovaná první sólistka Baletu ND, tanečnice Alina Nanu, která v minulé sezoně upoutala svými výkony v inscenacích, jako byla La Bayadère nebo Ballettissimo.

Srdečně gratulujeme a přejeme úspěšnou sezonu.